Søknad om prosjektgave

Beskrivelse av søkerenFyll inn en kortfattet beskrivelse av hvem som står bak søknaden.
Beskrivelse av prosjektetFyll inn en kortfattet presentasjon av prosjektet. Vær så konkret med få ord som du klarer. Hva går prosjektet utpå, og hvorfor skal vi gi gave til akkurat dette formålet? Hva skal pengene gå til?
SøknadsbeløpFyll inn beløp det søkes om. Dette beløpet må gjenspeiles i finansieringsplanen som vedlegges lenger ned.
KontaktpersonFyll inn navn og adresse til den som søker. Pass på at alle opplysninger er korrekt. Benytt en e-postadresse som blir rutinemessig sjekket. Det er denne adressen en bekreftelse av innsendingen blir sendt til.
Navn Telefon
E-post
Adresse
Postnr.
Poststed
Vedlegg
Budsjett (Maks. 1Mb)Sett opp et grovbudsjett, med hovedtall. Dette skal til sammen utgjøre totalkostnaden for prosjektet. Dette kan være et Word-dokument, Excel-ark, PDF, eller lignende. Har du ikke dette, legg ved et dokument som beskriver hvorfor.
Finansieringsplan (Maks. 1Mb)Sett opp en finansieringsplan. Dette vil inkludere gave fra Sparebankstiftelsen, og kan i tillegg blant annet inkludere egne driftsmidler, lån fra bank, gaver fra andre stiftelser, osv. Dette kan være et Word-dokument, Excel-ark, PDF, eller lignende.
Fremdriftsplan (Maks. 2Mb)Sett opp et dokument som beskriver fremdriften i prosjektet. Dette kan være et Word-dokument, Excel-ark, PDF, eller lignende.