Søke Støtte

Prosjektstøtte

Har dere et prosjekt innen områdene: kultur, byutvikling, idrett- og friluftsliv eller ideelle foreninger kan det søkes om prosjektstøtte hele året. Søknadene blir behandlet fortløpende på våre styremøter.

Søknadene sendes på e-post til følgende adresse: post@sparebankstiftelsenhalden.no

E-posten skal være en søknad med beskrivelse av prosjekt og søknadssum. I tillegg skal foreningens kontonummer oppgis. Som vedlegg skal følgende legges ved

  • kostnadsoverslag med kopi av tilbud
  • budsjett
  • egeninnsats/egne midler
  • fremdriftsplan

.

Breddegave

Fra Fredrikshalds Sparebanks jubileumslegat, deler Sparebankstiftelsen Halden hvert år ut gaver fra dette legatet til lag og foreninger i lokalsamfunnet, som driver allmennyttig arbeid. Disse gavene vil bli delt ut i nært samarbeid med Sparebank1 Halden.

Breddegaver må søkes før 20. januar 2017.

Her kan du søke breddegave.

 .

Retningslinjer for støtte

Her kan du lese mer om retningslinjer for støtte.