Søk Støtte

GaveSøke Støtte

Sparebankstiftelsen Halden deler ut breddegaver og prosjektstøtter til prosjekter innen områder kultur, byutvikling, idrett- og friluftsliv eller ideele foreninger.

Breddegaver deles til lag og foreninger i lokal-samfunnet som driver allmennyttig arbeid.

Les mer om: