Om Stiftelsen

Sparebankstiftelsen Halden ble etablert 1.november 2011. Stiftelsen skal ha en eierandel i SpareBank1 Østfold Akershus som utgjør minst 15 % eller mer av bankens utstedte eierandelskapital.

Stiftelsen ble opprettet i forbindelse med fusjon mellom Rygge og Vaaler Sparebank og Halden Sparebank.

Opprettelse av sparebankstiftelsen Halden vil sikre at den kapital som er oppsamlet i Halden Sparebank som avvikles forblir i lokalsamfunnet og forvaltes gjennom sparebankstiftelsen Halden.

Kapitalen til sparebankstiftelsen Halden vil fra starten hovedsakelig bestå av egenkapitalbevis i SpareBank1 Østfold Akershus.

Sparebankstiftelsen Halden har kontor på Wiels plass 2 i Halden og opprettes med en egenkapital på ca. kr. 340 MNOK.

I henhold til vedtektene vil stiftelsen arbeide med 3 hovedmål;

  • Forvaltning av eierinteresse i SpareBank1 Østfold Akershus
  • Gaver til allmennyttige formål (lokalt samfunnsansvar)
  • Forvaltning av stiftelsens kapital.

.

 

Fakta om Sparebankstiftelsen Halden

Stiftelsens formål:

  • Forvaltning av eierinteresser i SpareBank1 Østfold Akershus gjennom egenkapitalbevis ved å utøve et langsiktig og stabilt eierskap.
  • Forvaltning av stiftelsens midler
  • Gaver til allmennyttige formål

Sparebankstiftelsen Halden ble opprettet med en grunnkapital på  87 MNOK og stiftelsens totalkapital ved opprettelsen utgjorde ca. 340 MNOK.

Stiftelsen har en generalforsamling på 12 medlemmer, et styre på 5 medlemmer og en valgkomite på 3 medlemmer.

Regnskapsfører er firma Regnskapsservice. Revisor er firma PricewaterhouseCoopers AS. Org nr 997 534 484.

.