Juleselskap på Rød

Sparebankstiftelsen Halden støtter prosjektet økonomisk.