Halden Baptistmenighet får orgel

I april fikk Halden Baptistmenighet Tabernaklet nytt orgel. Støtte fra Sparebankstiftelsen Halden sammen med egne midler gjorde det mulig å investere i et nytt instrument.

Orgelet ble innviet på Høsttakkegudstjenesten i kirkebygget i Ole Dahls gate 3. september 2017 med fyldig orgelbrus og besøk fra Sparebankstiftelsen Halden.

Målet med det nye orgelet er at det skal bidra ytterligere til å forsterke menighetens musikalske krefter. Orgelet vil bli et viktig instrument i gudstjenester, vielser, konfirmasjoner og musikkvelder i årene som kommer. På sikt vil det sannsynligvis også bli aktuelt å ha begravelser her.

– Vi en musikkelskende menighet som ønsker å invitere byens befolkning til gudstjenester og møter med et bredt spekter av musikkgenre. Her vil orgelet stå sentralt, sier Atle Eidem som er menighetens pastor.

– Vi er svært takknemlige for støtten fra Sparebankstiftelsen Halden som har gjort denne investeringen mulig. Dette er et stort økonomisk løft for oss som menighet, og uten støtten hadde vi ikke fått det til, fortsetter Eidem.

– I Sparebankstiftelsen Halden anser vi byens kirker og menigheter for å være viktige kulturbærere i nærmiljøet. Mange personer legger ned en betydelig frivillig innsats hvert eneste år, og denne innsatsen har vi har mulighet til å støtte økonomisk. Det var derfor et enstemmig styre som sa ja til søknaden fra Halden Baptistmenighet, sier Kjell Hagen fra Sparebankstiftelsen Halden.

Orgelinnvielse betyr selvfølgelig også mye musikk, og denne søndagen var det Morten Olaussen som satt på orgelkrakken. Menigheten fikk blant annet høre Krist stod opp av døde av R. Forward og The Jerusalem Gate av Lani Smith.

Halden Baptistmenighet Tabernaklet er en åpen menighet der alle er velkomne. Det er en menighet bestående av mennesker i alle aldre som ønsker å fokusere på Jesus. Menigheten har ansvaret for å tilby kirkelige handlinger som barnevelsignelse, konfirmasjon, dåp, vielse og begravelser for ca. 500 medlemmer og menighetstilhørende i Halden. Halden Baptistmenighet ble etablert i 1884 og er en del av Det Norske Baptistsamfunn. Atle H. Eidem har vært menighetens pastor siden 2008.