Årlig arkiv: 2016

Piano til Haldens institusjoner

Sparebankstiftelsen Halden gir kr. 77.050,- til opprustning av pianoer på Haldens institusjoner.

TV-filmen “det fjerde vers”

TV-filmen “det fjerde vers” får kr. 87.500,- av Sparebankstiftelsen Halden til produksjonsstøtte.

Den hvite dame 2017

Den hvite dame får kr. 150.000,- av Sparebankstiftelsen Halden til forprosjekt 2017.

Holtødegården velforening

Holtødegården velforening får kr. 45.000,- av Sparebankstiftelsen Halden til utarbeidelse av skøytebane, fotballbane og lekeplass.

DNBE “musikalsk fest på havna”

DNBE får kr. 200.000,- av Sparebankstiftelsen Halden til prosjekt “musikalsk fest på havna”  

Salen får nytt lyd og lysanlegg

Sparebankstiftelsen Halden gir kr. 150.000,- til Pinsemenigheten Salen til nytt lyd og lysutstyr.  

KVIK Halden FK pusser opp garderober

KVIK Halden FK får kr. 220.000,- av Sparebankstiftelsen Halden i utvidet støtte til rehabilitering av garderober på Halden Stadio.

HILs satsningsgruppe

Halden IL får kr. 350.000,- fordelt over to år fra Sparebankstiftelsen Halden til utvikling av satsningsgruppe.

ME ungdom Østfold

ME ungdom Østfold får kr. 35.000,- av Sparebankstiftelsen Halden til relasjonsskapende aktivitet.

Extra giverglede trenger hjelp

Også i år er Sparebankstiftelsen Halden og Sparebank1 Halden med som gode støttespillere.