Årlig arkiv: 2013

Håndballklubben Halden

Sparebankstiftelsen Halden har bidratt med kr. 75.000,- til ungdomskoordinator.

Skiløyper til Haldenserne

Sparebankstiftelsen Halden har gitt kr. 320.000,- til Halden skiklubb til ny løypemaskin.

Gamme med særpreg

Vi valgte å satse på et prosjekt som vil bidra til å fremme friluftsliv og idrett, spesielt rettet mot barnefamilier, – sier styreleder Kjell Hagen i Sparebankstiftelsen Halden.

Vi støtter gode saker

Halden Arbeiderblad hadde 7. november 2013 et flott reportasje om oss sammen med byens to sparebanker. Sparebankstiftelsen Halden prydet både forsiden, baksiden og var omtalt på lederplass i avisen. Vi støtter gode saker.

Halden får hjertestartere

Sparebankstiftelsen Halden gir kr 40.000 til hjertestarter og kurs. Vi gir tilbud til alle lag, foreninger, turhytter og kirker i Halden om å søke om hjertestartere. Der det er mye folk samlet vil det være behov for en hjertestarter. Ta kontakt!

Kom med forslag til årets ærespris

Vi trenger din hjelp til å finne egnede kandidater som har utmerket seg for positiv innsats innen kultur, næring eller humanitært arbeid i eller for Halden Frist for forslag er 15. nov.

Juletradisjon og stjernespill

Halden historiske Samlinger er svært takknemlige for støtten på kr. 53.700,- som muliggjør å ta opp igjen det gamle julespillet i Halden. Stykket skal fremføres under julemarkedet på Fredriksten festning 23. og 24. november 2013

Vi bidrar til demenssaken

Sparebankstiftelsen Halden har gitt kr. 85.000,- til frivillige som setter i stand stabburet på Solheim.

Korps i Halden

Tistedalen musikkforening har tatt initiativ til å samle korpsene i Halden til en felles konsert i Brygga kultursal 20. oktober med støtte fra Sparebankstiftelsen Halden på kr. 200.000,-

Stenhoggermuseum på Prestebakke

Idd og Enningdalen Historielag har mottatt kr. 150.000 i støtte til Steinhoggermuseum på Gamle Prestebakke.