• 12.09.2017

  Halden Baptistmenighet får orgel

  I april fikk Halden Baptistmenighet Tabernaklet nytt orgel. Støtte fra Sparebankstiftelsen Halden sammen med egne midler gjorde det mulig å investere i et nytt instrument.

 • 12.06.2017

  Villekulla barne og ungdomsteater

  Sparebankstiftelsen Halden har gitt Villekulla barne og ungdomsteater i Sarpsborg 110.000 kroner til oppsetningen av Annie 2.

 • 15.03.2017

  Valg til generalforsamlingen

  Melding om deltagelse må sendes senest mandag 27. mars kl. 15.00 på e-postadresse post@sparebankstiftelsenhalden.no eller ved henvendelse til vårt kontor.

 • 06.03.2017

  Vevstua Berby

  Sparebankstiftelsen Halden gir kr. 120.000,- til Vevstua Berby.

 • 02.03.2017

  HTH håndball rekruttering

  HTH håndball får kr. 200.000,- av Sparebankstiftelsen Halden til rekrutteringsprosjekt for gutter.

 • 15.02.2017

  Halden Frikirke får nye stoler

  Sparebankstiftelsen Halden gir kr. 100.000,- til Halden Frikirke til innkjøp av nye stoler til kirkesal.    

 • 18.01.2017

  TFL løypemaskin

  TFL får kr. 200.000,- av Sparebankstiftelsen Halden til kjøp av ny løypemaskin – og bidrar til gode skispor på Erte.

 • 16.01.2017

  Æresprisvinnere 2016

  Vi gratulerer Knut Johansen med næringslivsæresprisen, Mikaela Caci og Rolf Karlsen med humanitæræresprisen og Marita Rognøy og Aasmund Kaldestad med kulturæresprisen.